JABATAN GEOGRADI DAN ALAM SEKITAR

KETUA JABATAN

PROFESOR MADYA

PENSYARAH KANAN

PENSYARAH