BIL

TAJUK

PENSYARAH

1

Literasi Geografi di Malaysia: Satu Kajian Tinjauan Dalam Kalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam di Semenanjung Malaysia

Dr. Mohd Faris Dziauddin

2

Determination of Dryspell Projections on the Possibility Water Resource Shortages in Melaka, Negeri Sembilan and Selangor, Malaysia

Dr. Hj. Hamirdin Hj Ithnin

3

Motif Hiasan Gendang Gangsa di Malaysia

Dr. Adnan Jusoh

4

SITC dan Gerakan Kesedaran Bangsa Melayu Sebelum Merdeka

Prof. Madya Dr. Haji Ishak Saat

5

Pelajaran dan Pemetaan Sekolah-sekolah di FELDA Gugusan Gunung Besout dan Trolak, Sejarah dan Perkembangan Hingga Kini

Dr. Khairi Ariffin

6

Perancangan dan pengurusan ke arah pembentukan pengangkutan dan lalu lintas lestari di UPSI

Dr. Mazdi Marzuki

7

Banjir Kilat Kampong Berop: Mengenal pasti punca menerusi analisis morfometri dan perubahan guna tanah dalam lembangan sungai Berop

Prof. Madya Dr. Mohamad Suhaily Yusri Che Ngah

8

A Study of Mothers' Perception on Their Responsibility Towards Children and Family: Challenges and Prospects

Dr. M. Sultana Alam

9

Penilaian Outcome Projek Naik Taraf 4 Blok Asrama ke Blok Pentadbiran dan Pembinaan Bangunan Pelbagai Guna (E-Learning), UPSI (Projek Arahan KPT- JK Penilaian Outcome UPSI telah dilantik oleh NC pada Julai 2011)

Prof. Madya Dr. Mohamad Suhaily Yusri Che Ngah

10

Pemantauan Keberkesanan Projek Kawalan Hakisan Permukaan dan Kestabilan Cerun Dalam Kampus Sultan Azlan Shah, Proton City

Mohamad Suhaily Yusri Che Ngah

11

Penilaian Terhadap Kualiti Air Tirisan (Seepage Water) dan Penggunaannya Di Semenanjung Malaysia: Kajian Kes Di Negeri Perak dan Selangor

Mohmadisa Hashim

12

Aksesibiliti Geografi untuk Trip Sekolah di Kalangan Masyarakat Orang Asli: Kajian di Majlis Daerah Tapah

Mazdi Marzuki

13

Sosialisasi Nilai-nilai Murni Moral Dalam Keluarga dan Sekolah Di Kalangan Masyarakat Orang Asli Di Tapah, Perak Darul Ridzuan

Ratu Mutialela Caropeboka

14

Impak-impak Daripada Perubahan Pendidikan Kepada Masyarakat Muslim di Semenanjung Tanah Melayu 1900 - 1956

Nazirah Lee

15

Hubungan Antara Gaya Pembelajaran Tahfiz Al-Quran Dengan Pencapaian Pelajar: Kajian di Maahad Tahfiz Al-Quran Negeri Zon Tengah. (Perak, Selangor dan Negeri Sembilan)

Azmil Hashim

2010

Bil

Tajuk

Pensyarah

1

Isu Pelarian Vietnam dan Dasar Luar Malaysia antara 1975-1997

Dr. Ahmad Zainudin Husin

2

Analisis Perubahan Corak Guna Tanah Lembah Kinta Antara Tahun 1874 Hingga 2006

Dr. Mohd Suhaily Yusri Che Ngah, Dr. Mazdi Marzuki, Dr. Mohd. Faris Dziauddin, Dr. Fauziah Che Leh, Dr. Zainuddin Othman, Encik Mohd. Hairy Ibrahim, Encik Azmi Ahmad Baharom 

3

School Experiences with SUHAKAM’s Best Practices on Human Rights in Schools (ATHAM)


Prof. Dr. Chang Lee Hoon, "Prof. Madya Dr. Stefan Bucher, Dr. Jane Teng Yan Fang, Pn. Nurhuda Basiran, Cik Nafisah Ilham Hussin, En Simon Karunagaram (SUHAKAM)

4

Kajian Hidrologi di Kawasan Kampus Sultand Azlan Shah, UPSI

Profesor Madya Dr. Mohd Suhaily Yusri Che Ngah, Dr Mohd Faris Dziauddin, Nasir Nayan, Mohmadisa Hashim

5

Use of Fallout 137Cs Measurements for Validating and Calibrating Soil Erosion and Sediment Delivery

Prof. Dr. Zainudin Othman, "Prof. Madya Dr. Mohamad Suhaily Yusri Che Ngah, Dr. Mohd Faris Dziauddin, Dr. Wan Zakaria Wan Muhd Tahir (Agensi Nuklear)"

6

Visual Impact Assessment of Individual Water Tank Tower in Kelantan and Terengganu

Prof. Dr. Azizi Muda, "Prof. Dr. Zainudin Othman, Dr. Mazdi Marzuki"

7

Determination of Extent of Hydrometeorological Influence on the Water Resources Shortcomings in Malaysia As A Result of Climate Change

Prof. Dr. Hj Hamirdin Ithnin, "En. Mohd Hairy Ibrahim, En Nordin Sakke (UMS)"

8

Nilaian Sejarah Rangkaian Laluan Keretapi Lama di Perak, Persekitaran dan Potensinya

Dr. Khairi Ariffin, "Dr. Baharuddin Jabar, Dr. Mazdi Marzuki, En. Mohamad Kamal Kamaruddin, En. Mohd Hairy Ibrahim, En. Azmi Ahmad Baharom"

9

Pemantauan Kualiti Air dan Sedimentasi Semasa dan Selepas Kerja-kerja Kawalan Hakisan Tanih Di Tapak Kampus Sultan Azlan Shah

En. Mohmadisa Hashim, "Prof. Madya Dr. Mohamad Suhaily Yusri Che Ngah 
Mohon +penyelidik - Saiful Lizan Mohd Lajis"

10

Peranan Agensi-agensi Dalam Mengawal Kegiatan Maksiat

Dr Haryati Hasan 

 

 

 

 

 

2009

Bil

Tajuk

Pensyarah

1

Melaka sebagai Tapak Warisan Dunia: Suatu Kajian dari Sudut Undang-undang

Encik Nizamuddin Alias

2

Teori Kepimpinan Menurut Al-Juwaini dan Pelaksanaannya Di Malaysia

Encik Anhar Opir

3

Perubahan Landskap Fizikal dan Budaya Daerah Hulu Selangor: Satu Analisis Geografi.

Encik Azmi Ahmad Baharom

4

Kajian Nasional Tentang Jurang Pembangunan

Prof. Datuk Dr. Zainal Kling

5

Falsafah Budaya dalam Seni Persembahan Zapin Melayu di Johor

Pn Kalsum Umar

6

Pematuhan terhadap Prosedur Penilaian Impak Alam Sekitar (EIA) dan Input Ekologi : Suatu Kajian Ke Atas Laporan EIA bagi Projek Kuari di Hulu Langat, Selangor

Dr Rahimah Wahid

7

Kajian Pengumpulan Air Hujan sebagai Sumber Alternatif Bekalan Air Mentah Kampus Sultan Azlan Shah, UPSI (Kajian Pilot di Bangunan Stor Kenderaan UPSI)

Prof. Madya Dr Mohamad Suhaily Yusri Che Ngah, Prof Dr Zainuddin Othman

2008

Bil

Tajuk

Pensyarah

1

Dasar dan Kesan Pendidikan Jepun di Tanah Melayu 1941 – 1945

Dr Ahmad Sohaimi Lazim

2

Situasi Pilihan Mod Pengangkutan Pelajar Sekolah di Kawasan Pedalaman : Kajian di Gua Musang dan Kuala Krai

Dr. Mazdi Marzuki

3

Konsep Zikir dan Meditasi dalam Membina Insan Bermoral: Satu Kajian Perbandingan dalam Agama Islam dan Agama Budha

Encik Muhammad Hasbi Abdul Rahman

4

Kartun Sebagai Sumber Pensejarahan Malaysia Sebelum Perang Dunia Kedua

Cik Siti Zahrah Mahfood

5

Penguasaan Kemahiran Al-Quran di Kalangan Pelajar Tahun Pertama Program Pendidikan Islam Universiti Pendidikan Sultan Idris Sesi 2008

Encik Mohd Abdul Nasir Abd Latif

6

Kesesuian Kurikulum dan Model Pengajaran Ilmu Al-Qiraat di Institut Pengajian Tinggi di Negeri Selangor

Encik Ahmad Zulfiqar Shah Abdul Hadi

2007

Bil

Tajuk

Pensyarah

1

Pengaruh Perubahan Gunatanah Terhadap Taburan Hujan di Kawasan Trolak-Slim River-Behrang-Tanjong Malim-Hulu Bernam (Bahagian Hulu Lembangan Sungai Bernam)

Dr Mohamad Suhaily Yusri Che Ngah

2

Perkahwinan Orang Islam dengan Ahli Kitab: Satu Kajian Perbandingan Mazhab

Encik Mohd Noor Daud

3

Falsafah Nilai dan Akhlak Dalam Strategi Ketenteraan Islam

Encik Muhammad Atiullah Othman

4

Keberkesanan, Kepelbagaian dan Masa Depan Taman Rekreasi Kolam Air Panas (TRAP) di Negeri Perak Sebagai Destinasi Pelancongan Kesihatan

Dr. Fauziah Che Leh

5

Aplikasi Sistem Maklumat (Gis) Bagi Kajian Kepadatan Nyamuk Di Kawasan Kampus Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim

Dr Aziz Shafie

6

Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Moral Universiti Pendidikan Sultan Idris : Suatu Kajian Dari Persepsi Pelajar

Puan Noor Banu Mahadi

2006

Bil

Tajuk

Pensyarah

1

GIS Dalam Pendidikan: Suatu Model GIS@School Di Tanjong Malim

Encik Nasir Nayan dan Encik Azmi Ahmad Baharom

2

Sumbangan Pensyarah Wanita Lulusan Pengajian Islam Di IPTA

Pn Wahibah Twahir @ H.Tahir

3

Kajian ‘Survival’ Warisan Budaya Dalam Sektor Pelancongan Di Negeri Melaka

Encik Muhammad Atiullah Othman

4

Keberkesanan, Kepelbagaian dan Masa Depan Taman Rekreasi Kolam Air Panas (TRAP) di Negeri Perak Sebagai Destinasi Pelancongan Kesihatan

Encik Yazid Saleh

5

Kajian dan Dokumentasi Tapak-tapak Arkeologi dan Tapak Tanah Bersejarah di Perak

Encik Yunus Sauman @ Sabin, Cik Wan Noorlizawati Mat Ali dan Cik Nazirah Lee

6

Integrasi Ilmu Dan Implikasinya Terhadap Pembinaan Kurikulum ; Satu Analisis Perbandingan Antara Pandangan Al-Attas Dan Al-Faruqi

Encik Noor Hisham Md Nawi

2005

Bil

Tajuk

Pensyarah

 1

Sikap Dan Budaya Penyelidikan Pensyarah Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Profesor Dr Abdul Hamid Abdullah, Encik Mohmadisa Hashim, Encik Mohd Bazlan Mustafa, Cik Hapsah Md Yusof

 2

Hubungan Universiti – Industri Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Setempat : Kajian Kes UPSI dan Kilang Proton Tanjong Malim

Dr Fauziah Che Leh

 3

Pembangunan Pangkalan Data Ruangan Bagi Pengurusan dan Pengawalan Penyakit Demam Denggi dan Demam Denggi Berdarah

Encik Aziz Shafie

 4

Sistem Maklumat Geografi Secara Online : Kajian Kes Kampus Universiti Pendidikan Sultan Idris

Encik Nasir Nayan

 5

Kepercayaan Dan Amalan Khurafat Di Kalangan Masyarakat Melayu Di Daerah Batang Padang

Dr Zanariah Noor, Puan Wahibah Twahir @ H. Tahir, Cik Zuraini Jamil @ Osman, Puan Aslina Haji Ahmad

 6

Reaksi Masyarakat Tempatan Terhadap Kolonialisme Barat di Asia Tenggara

Puan Wan Noorlizawati Wan Mat Ali

 7

Pensejarahan Melayu 1900-2000 : Bentuk dan Perkembangan – (15/6/06)

Prof. Madya Muhd Yusof Ibrahim, Cik Nazirah Lee

 8

Kesan Pembangunan Terhadap Persekitaran Fizikal Di Bandaraya Ipoh, Perak

En. Mohd Hairy Ibrahim, En. Mohmadisa Hashim, En Nasir Nayan

 9

Perspektif Pelajar Terhadap Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Sejarah Di Sekolah Menengah : Satu Kajian Kes Di Daerah Hilir Perak

En.Baharuddin Jabar

 

© 2017 Fakulti Sains Kemanusiaan. All Rights Reserved. Designed By Webmaster FSK.
Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox Versi 3+ dan Microsoft Internet Explorer Versi 8+ dengan resolusi skrin 1024 x 768

Quick Link